بالاخره کتاب بازاریابی حسی منتشر شد

به نظر من رویکرد به بازاریابی و فروش هم مانند دیگر پدیده های زندگی اجتماعی انسانها، اساساً در دو ویژگی بدسیرتی و نیک سیرتی و جدال تاریخی آنها ریشه دارد: فروش یخچال به اسکیموها یا مفید بودن برای جامعه انسانی به شکلی سود آور؟

بطور کوتاه و مختصر و با نگاهی از دریچۀ ادبیات، شاید این کلام مولانا جلال الدین رومی بتواند سختی معرفی این کتاب را آسان کند:

 

 

 

پنج حس، با همدگر پیوسته اند              زآنک این هر پنج، زاصلی رُسته اند

 

 

قوّت یک، قوّت باقی شود                   مابقی را هر یکی، ساقی شود

 

 

دیدن دیده، فزاید نطق را                    نطق در دیده فزاید صدق را

 

 

صدق، بیداری هر حس می شود             حسّها را ذوق، مونس می شود

 

 

چون ز جو، جست از گله یک گوسفند     پس پیاپی، جمله ز آن سو بر جهند

 

 

گوسفندان حواست را بران                   در چَرا از اَخرَجَ المَرعی چران  

  

تا در آنجا سنبل و نسرین چرند               تا به روضات حقایق ره برند

 

 

هر حِسّت، پیغمبر حسها شود                  جمله حسها را ، در آن جنت کَشد

 

 

حسّها با حسّ تو گویند راز                    بی زبان و بی حقیقت، بی مجاز

 

زبان قاصر برای تشکر از کلیه عزیزانی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در تحقق این اثر نقش آفرینی کردند. همت تمامی این عزیزان بخصوص آقایان درگی و آخوندی در به نتیجه رسیدن این کار موجب افتخار است.

برای تهیه کتاب می توانید با بخش انتشارات شرکت TMBA به شمار ه تلفن 4-66028401 تماس حاصل فرمائید.

تلفن تماس:٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

/ 0 نظر / 8 بازدید