آیا می دانید چه زمانی برای طرح یک مناقشه کاری مناسب است؟

منبع : HBR  به قلم جین برت

گاهی بهترین اقدام برای حل یک مناقشۀ کاری، بی اعتنائی و مطرح نکردن آن است. اما اگر تصمیم گرفتید موضوعی را برای حل و فصل در محیط کار طرح کنید بهتر است  ابتدا از خود بپرسید نسبت به این موضوع هیجان زده هستید یا خیر؟

هیجان زده بودن در مورد هر موضوعی موجب می شود تا گفتگو در مورد آن غامض و پیچیده شود و روند گفتگو به حاشیه های ناخواسته  و غیر مرتبط کشیده شود.

پرسش دوم این است که آیا می توان با طرح موضوع و به بحث گذاشتن آن به یک راه حل رسید؟ بطور مثال اگر فکر می کنید طرف مقابل شرایط مناسبی ندارد و یا اینکه دیگر عوامل محیطی اثر گذار بر طرح مسئله موجب بی نتیجه ماندن آن خواهد شد بهتر است که از پرداختن به موضوع در این شرایط خودداری کنید. لذا از بیشترین توان خود برای به عقب انداختن رسیدگی به آن استفاده کنید. مثلاً الان آمادگی گفتگو در این مورد را ندارم یا اجازه دهید در مورد آن فکر کنم بعد با هم صحبت می کنیم و یا اینکه بگذارید فردا راجع به آن حرف بزنیم.

وقتی توانستید در مورد موضوغ به یک جمع بندی منطقی برسید آن را در یک شرایط عاری از هیجان به گفتگو بگذارید.

موفق باشید

09121269382

/ 0 نظر / 52 بازدید