مدیران منابع انسانی توجه داشته باشند :

 

انگیزش افراد نقاط تماس (تجربۀ مشتری) مهمتر است   

برگرفته شده از : رمز رضایت مشتریان توسط دیلیپ باتاچارجی، بروس جونز، و فرانسیسکو سی اُرتگا

نقاط تماس با مشتریان همانجائی است که مدیریت تجربۀ مشتری بیشتر بر آن متمرکز است. لذا بهترین تجربۀ مشتریان نیازمند آندسته از کارکنانی است که در خط مقدم و دارای انگیزه و روحیۀ مناسب باشند. به منظور درگیر کردن افراد  نقاط تماس و برانگیختن آنان جهت ایجاد یک تجربۀ فراموش نشدنی برای مشتریان لازم است:

  • تیم تجربۀ مشتری یا افراد نقاط تماس را مبتنی بر طرز فکر و تمایلاتشان استخدام کنیم و نه بر اساس مهارتهائی که اعلام می کنند، سپس این طرز تفکر و تمایلات را تشویق و تقویت کنیم. برای اینکه خدماتی دوستانه ارائه کنیم باید افرادی را استخدام کنیم که رفتاری دوستانه دارند. افراد نقاط تماس را بایستی از طریق یک گروه مصاحبه کننده استخدام کرد تا بدینترتیب متوجه شویم تعامل این افراد با یکدیگر چگونه به ارزیابی ما از ارتباطات و مهارتهای انسانی کاندیدای استخدام کمک می کند.
  • به هدف تمرکز کنیم و نه قوانین و ضوابط. آئین نامه های اجرائی لازم وضروری هستند اما فقط به درد اجرای کارها می خورند. برای برانگیختن کارکنان و معنا بخشیدن به فعالیت آنها بهتر است هدف شرکت را به صراحت بیان کنیم: تعریفی مختصر از یک ارتباط هیجانی( غالباً شاد) که می خواهیم مشتریان در مورد شرکت تجربه کنند. وقتی انتظارات خود را به روشنی با کارکنان در میان گذاردیم و برای انجام کار به آنها اعتماد کردیم روحیه می گیرند و آنگاه کار را با کیفیتی چند برابر آنچه انتظارداشتیم به انجام می رسانند.
09121269382
/ 0 نظر / 10 بازدید