وقتی بازخورد می گیریم، درجا واکنش نشان ندهیم

شاید این بازخورد یک نصیحت ، درخواست یا هر چیز دیگر از جانب یک همکارباشد. اما در هر صورت واکنش هائی از قبیل: "اشتباه میکنید، شرایط را درک نمی کنید، از کاری که می کنم اطلاع ندارید، این پیشنهادها عملی نیستند"، می تواند آزاردهنده باشد لذا وقتی سعی می شود یک ارتباط منطقی برقرار شود بهتر است از واکنش درجا به بازخوردها پرهیز کنیم. بهتر است بخودمان فرصت دهیم تا این بازخوردها را بدرستی درک کنیم و با پرسشهائی نظیر اینکه "ممکنه در مورد...... که گفتید بیشتر توضیح بدید؟"

همچنین می توان از یک دوست مورد اعتماد (نه کسی که چیزهائی را به ما میگوید که ما دوست داریم بشنویم) در مورد حقیقت داشتن آن بازخورد نظرخواهی کرد. زمانی که پیام را کاملا متوجه شده و درک کردیم و زمان کافی صرف اینکار کردیم، آنگاه میتوان تصمیم گرفت چگونه واکنش نشان دهیم.

هنر ارتباط برقرارکردن با دیگران = هنر زندگی اجتماعی وسازمانی 

/ 0 نظر / 194 بازدید