ده دلیل برای اینکه شما رئیس نشدید

من ارشد گروه هستم. من حساسترین کارهای گروه را در بین همکاران انجام می دهم و من بهترین نرخ کارآئی را داشته ام پس چرا یک نفر با سه سال سابقۀ کار کمتر از من ارتقاء گرفته و رئیس من شده !!؟؟ او حتی تقاضای کار هم پر نکرده وبا او مصاحبه نشده است. من می خواهم رسماً اعتراض کنم.

خوب باید به این نکات توجه کنید: به چه کسی می خواهید اعتراض کنید------ واحد منابع انسانی؟ آنها اهمیت نخواهند داد. آنها خودشان هم از گردونۀ تصمیم گیری برای این ارتقاء شغلی خارج هستند. به رئیستون که تا همین اواخر همکار تازه وارد تلقی می شد؟ اینکه فایده ای نخواهد داشت. به رئیس رئیستون؟ یعنی همان که این تصمیم را گرفته است؟ این که امکان پذیر نیست بگوید :"آره راست میگی تو باید رئیس می شدی صبر کن الان فلانی را عزل و تو را برای این سمت نصب می کنم".

مگر اینکه مطمئن شوید علت نادیده گرفتن شما به دلایل قانونی بوده است( نژاد، جنسیت، شرایط زایمان، و دیگر آئین نامه های حمایتی). بنابراین اعتراض ممکن است کار را خرابتر کند و باید دلایل محکم تری پیدا کرد.

با اینحال تمام اینها به آن معنی نیست که نباید کاری کرد. اگر من جای شما بودم با مقام بالاتر رئیس ملاقات می کردم و مطالبی از این قبیل را اظهار می کردم:

"من متأسفم که نتوانستم بلحاظ شغلی ارتقاء پیدا کنم. نمیدانم آیا می توانید سه حوزه ای که باید در آن قوی بشوم تا شایستۀ ارتقاء شغلی باشم را به من بگوئید؟"

به احتمال قوی چنین پرسشی می تواند رئیس را به گوشۀ رینگ بیندازد اما وی احتمالاً کم نمی آورد و مطالبی را بیان می کند. مهم این است که  دهان تان را ببندید و فقط گوش کنید (که البته کار سختی است). یادداشت بردارید و توضیح بخواهید اما هر چه که می کنید فقط اعتراض نکنید (که البته این هم کار سختی است).

اما آنچه که احتمالاً رئیس تان به شما خواهد گفت مواردی هست که آلیسون گرین متخصص موضوعات مدیریتی در ده آیتم فهرست کرده است:


  1. شما به جزئیات توجهی ندارید.

  2. شما در مدیریت زمان افتضاح هستید.

  3. شما در مذاکرات سخت و مهم به درد نمی خورید.

  4. شما شایعه پردازی می کنید و بخشی از هر سناریو در سازمان می باشید.

  5. شما توان اولویت بندی کارها را ندارید

  6. شما کارهای دیگران را به نام خودتان تمام می کنید

  7. با مسئول مستقیم تان همکاری مناسب ندارید

  8. همیشه اعتراض دارید

  9. فقط وظائفی که برعهده تان گذارده شده را انجام می دهید.
  10. کارهائی که انجام می دهید، گزارش نمی شوند و قابل مشاهده نیست

تعجب کردید؟ همانطور که فهرست نشان می دهد بالارفتن از نردبان موقعیت های شغلی تنها به علت حجم کار یا خدماتی که می دهید یا جائی که مدارک دانشگاهی گرفته اید بستگی ندارد. مدیریت کردن نیازمند مهارتهای متفاوتی از مدیریت شدن است.

اگر واقعاً می خواهید ارتقاء شغلی پیدا کنید، گوشهای تان را به روی بازخوردها نبندید و این فهرست را همیشه مرور کنید تا اشکالات خودتان را ملاحظه و برای رفع آن اقدام کنید.

/ 0 نظر / 9 بازدید