مهندسی ارتباطات؛ تعداد افراد کمتر ولی مؤثرتر در دایره روابط

تحقیق در مورد شبکه های اجتماعی نتایج واضحی در بر داشته است و آن اینکه ارتباطات دارای کیفیت بالا همیشه ارزشمندتر از ارتباط های ضعیف بوده اند.

این یعنی داشتن شبکه گسترده تر الزاماً به مفهوم داشتن شبکه بهتر نیست. اگر شبکه ای که درآن عضو هستید به ارتباطات قدرتمندتر و درست تری که بدنبالش هستید نمی انجامد، شاید وقت آن رسیده باشد که در موردش تجدید نظر کنید.

برای این تجدید نظر بهتر است که اولویت های مان را فهرست کنیم یعنی چیزهائی که برای رسیدن به اهدافمان بایستی وقت صرفش کنیم مثلاً این گزارش ماهیانه که مشترکش هستم و یا آن کنفرانسی که هر سال شرکت می کنم و ... واقعا برای دسترسی به اهدافم مفید هستند؟

اگر پاسخ منفی است در حذف آن درنگ نباید کرد و آنگاه راجع به روابطی که می خواهیم بسازیم فکر کنیم. بیشتر اوقاتمان را می خواهیم با چه تیپ افرادی بگذرانیم؟ آیا آنها همان کسانی هستند که بیشترین زمان مان را با آنها می گذرانیم؟ اگر خیر، پس بهتر است که طرحی برای تغییر آن داشته باشیم تا اوقات مان یعنی غیرقابل جبران ترین سرمایه مان را هدر ندهیم.

با کوچک کردن و اثربخش تر کردن دایرۀ ارتباطات، راه برای تجدید نظر و معماری روابط مان که زیر ساخت زندگانی آتی ما است، فراهم می شود.

اگر آینده مان را خودمان مهندسی نکنیم، آن را برایمان معماری خواهند کرد

/ 1 نظر / 369 بازدید