افراد دوست داشتنی فروشنده های بهتری هستند

سئوال پرسیدن

بزرگترین اشتباه افراد هنگام شنیدن سخن دیگران این است که آنقدر بر حرفهای خودشان متمرکز می شوند که از شنیدن سخن طرف مقابل باز می مانند. روش ساده برای پرهیز از چنین حالتی پرسیدن سئوال است. انسانها دوست دارند وقتی صحبت می کنند حرفشان شنیده شود و پرسیدن، بیانگر دقت شنونده به مطالب ارائه شده است. تأثیرات بکارگیری چنین رفتاری واقعاً تعجب برانگیز است.

موبایل شان را کنار می گذارند

هیچ چیز مخرب تر از این نیست که در میان صحبت دیگران به هر دلیل(کنترل اس ام اس یا نگاه کردن به موبایل و یا بدتر از همه جواب تلفن دادن)، به نحوی به سخنان وی بی اعتنائی کنیم. وقتی با کسی صحبت می کنیم بایستی تمام انرژی و تمرکز مان را به وی اختصاص دهیم. بدیهی است مصاحبت زمانی لذت بخش و تأثیر گذار خواهد بود که خودمان را غرق آن کنیم.

روراستی و صداقت

صداقت و روراستی اساسی ترین ویژگی افراد دوست داشتنی است. هیچکس دوروئی و دغلکاری را دوست ندارد. مردم مجذوب افراد صمیمی و با صداقت می شوند و به این افراد اعتماد می کنند. خیلی سخت است کسی را دوست داشته باشیم که نمیدانیم کیست و واقعاً چه طرز تفکر و احساساتی دارد. افراد دوست داشتنی چون رو راست هستند، برداشت از خود مشخصی دارند و به عبارت دیگر راحت هستند نه ناراحت. با تمرکز بر اینکه پیش رانها و محرکهای ما کدام هستند و چه چیز ما را خوشحال می کند، می توان به شخصیت جالبتری دست یافت تا اینکه سعی کنیم برتری خود بر دیگران را با بکارگیری گزینه هائی که فکر می کنیم دیگران را شبیه ما می کند، به اثبات برسانیم.

از پیش قضاوت پرهیز می کنند

افراد دارای ذهنیت باز و فاقد پیش قضاوت دوست داشتنی تر از افراد دگماتیست هستند. ذهنیت باز ما را در منظر دیگران قابل دسترسی و جالب می کند. هیچ آدمی دوست ندارد وارد مصاحبت با کسی بشود که از قبل نسخۀ پیچیده شده دارد و لذا تمایلی برای شنیدن ندارد. ذهنیت باز بخصوص در محل کار بسیار مهم است و به مفهوم باز بودن راه برای ایده های جدید و کمک به کاهش تصورات ثابت و درنتیجه دیدن مسائل و امور از دید دیگران و نهایتاً توان حل مسئله می باشد. البته این به آن معنی نیست که الزاماً به باورهای دیگران معتقد شویم یا رفتار آنها را الگو قرار دهیم بلکه صرفاً به مفهوم قضاوت نکردن در مورد دیگران تا زمانی است که حقیقتاً انگیزش آنها برای انجام کارها را درک کنیم.

بدنبال جلب توجه نیستند

مردم از افرادی که بدنبال جلب توجه هستند خوششان نمی آید. برای دوست داشتنی بودن لزومی ندارد که دارای شخصیتی بزرگ و یا برونگرا باشیم. برای این منظور صمیمی بودن و توجه به دیگران بیشترین چیزی است که نیاز داریم. وقتی صمیمانه، مطمئن، و مختصر گفتگو کردیم متوجه می شویم که بیشتر مورد توجه قرار گرفته ایم و از قدرت اقناع بیشتری برخوردار بوده ایم تا سعی کنیم به دیگران نشان دهیم آدم مهمی هستیم. مردم به سرعت نگاه، طرز تفکر و احساس ما را درک می کنند و در صورت سنخیت ما را در قلب خود می پذیرند، هر نوع عدم سنخیت برای این انس و الفت و یا به هم نزدیک شدن، دارای پیش ران و انگیزه هائی است که از قلب انسانها نمی گذرد. افراد دوست داشتنی زمانی که مورد توجه دیگران قرار گرفتند، تمرکز حرفها و رفتار خود را به کسانی اختصاص می دهند که با کمکهای خود موجب رسیدن ایشان به این موقعیت و جایگاه شده اند. شاید اینموضوع مقداری کلیشه ای باشد اما اگر صمیمانه و صادقانه باشد، این واقعیت که به دیگران توجه کنیم و از کمک آنها قدردانی کنیم نشانگر قدرشناس بودن و فروتنی ما (دو ویژگی انسانهای دوست داشتنی)، خواهد بود.

یکرنگی و ثبات

هیچ ویژگی موجب دلزدگی و بدآمدن دیگران نمی شود مگر داشتن شخصیتی بی ثبات. وقتی افراد به ما نزدیک می شوند دوست دارند بدانند با چه کسی تعامل دارند و چه واکنشی را می توانند انتظار داشته باشند. برای ثبات رویه بایستی قابل اعتماد بود و دیگران را قانع کرد حتی در شرایط نامتعادل روحی، دارای شخصیت و رفتاری متعادل با دیگران هستیم.

از زبان تن مثبت استفاده می کنند

مشهور شدن بخاطر استفاده از فیگورها، حالتها، تن صدا و ...(که اطمینان از اثرات مثبت آن داشته باشیم) می تواند به علاقۀ دیگران برای مصاحبت و تعامل با ما بیفزاید. استفاده از تن صدائی که حاکی از همدلی باشد، بکارگیری تماس چشمی مناسب، چرخاندن صورت به سمت کسی که گفتگو می کند و احتراز از توجه به اینطرف و آنطرف، همگی زبان تن مثبتی هستند که افراد دارای EQ بالا در ارتباط با دیگران بکار می گیرند. زبان تن می تواند چندین برابر واژگانی که مورد استفاده قرار می گیرند، تأثیر گذار باشند. این حقیقت را فراموش نکنیم که چگونه گفتن مهمتر از چه گفتن است.

در ارتباطات اولین تأثیر قدرتمند را از خود برجای می گذارند

تحقیقات نشان داده است که دوست داشتن یا نداشتن افراد در اولین هفت ثانیه ارتباط، محقق می شود. بقیه مصاحبه به قضاوت درونی درمورد توجیه واکنش ها می گذرد. این نتیجۀ تحقیقاتی ممکن وحشتناک بنظر آید، اما با دانستن اینموضوع می توان به دستاوردهای زیادی برای افزایش علاقه در تعاملات رسید. اولین اثرات ناشی از زبان تن مثبت است. فیگوری مقبول، دست دادن با انگیزه، لبخند، و با تمام توجه روبه روی کسی که با وی سخن می گوئیم، می تواند کمک کند تا اولین اثرات روبه رو شدن با دیگران، خوب ارزیابی شود.

از نام افراد در گفتگو با ایشان استفاده می کنند

نام آدمها، مهمترین بخش از هویت ایشان است و هنگامی که کسی از آن استفاده می کند احساس خوبی به فرد دست می دهد. افراد دوست داشتنی همیشه هنگام گفتگو با دیگران از نام آنها استفاده می کنند. تحقیقات نشان می دهد که وقتی نام افراد در میان گفتگو ها می آید، احساس اعتبار می کنند. وقتی با افراد مواجه می شویم از اینکه برای بار دوم نام شان را بپرسیم نباید بترسیم.

لبخند

انسانها بطور طبیعی (و ناخودآگاه) از زبان تن طرف مقابل تقلید می کنند. اگر می خواهید دیگران دوستتان داشته باشند، هنگام گفتگو با آنها لبخند بزنید تا آنها هم نا خودآگاه احساس خوبی در مورد شما پیدا کنند.

خوب می دانند چه زمانی درد دل کنند

مواظب درد دل کردن ها و طرح مسائل مان با دیگران باشیم. اگر به این موضوع توجه نکنیم و خیلی زود مسائل مان را با دیگران مطرح کنیم بزودی به یک موجود غر غرو شهرت پیدا می کنیم. افراد دوست داشتنی اجازه می دهند تا طرف مقابل در زمان مناسب علائم آمادگی برای شنیدن این قبیل حرفها را از خود بروز دهد تا بتدریج این مسائل را طرح کنند.

تماس تأئیدی

وقتی کسی را طی گفتگو مورد تأئید قرار دهیم، طی واکنشهای شیمیائی درون مغزش اُکسیتاکسین آزاد می شود یعنی ماده ای که طی واکنشهای عصبی موجب ایجاد اعتماد و بروز دیگر احساسات مثبت می گردد. یک تماس تأئیدی ساده دست بر روی شانه، یا هنگام دست دادن ، دست دیگرمان را  نیز روی دستی که در دستمان است بگذاریم و یا ... می تواند به رها شدن اُکسیتاکسین در مغز طرف مقابل منجر گردد. البته توجه داشته باشیم که این اقدام بایستی بسیار ماهرانه انجام شود زیرا در غیر اینصورت یعنی فرد ن یا زمان نامناسب برای اینکار می تواند اثرات برعکس به همراه داشته باشد. به یاد داشته باشیم که روابط مبتنی بر صرفاً واژگان بر قرار نمی شود بلکه احساسات در مورد یکدیگر نیز در ایجاد روابط  و تعیین سطح آن بسیار اثرگذار است. تماس تأئید بموقع می تواند نشاندهندۀ بیشترین توجه و حمایت شما از فرد مقابل باشد.

توازن بین احساسات و شوخ طبعی

افراد به کسانی جذب می شوند که دارای احساسات هستند. یعنی افراد احساساتی کمتر جدی و غیر قابل تحمل می شوند چون خیلی در کارشان غرق نمی شوند. افراد دوست داشتنی دارای نوعی توازن بین احساسات و شوخ طبعی هستند. آنها هنگام کار جدی اما دارای رفتاری دوستانه و صمیمی هستند. آنها کارها را در کوتاهترین زمان ممکن به آخر می رسانند زیرا بلحاظ اجتماعی تأثیر گذار هستند. آنها کمتر در شایعات محیط کار درگیر می شوند و در عوض بر تعامل سازنده و معنی دار با همکاران متمرکز می شوند. آنها به یاد دارند دیروز یا هفتۀ پیش به ایشان چه گفته ایم تا نشان دهند ما برایشان به اندازۀ کارشان مهم هستیم.

جمعبندی

افراد دوست داشتنی ارزشمند و منحصر به فرد هستند. آنها در کار به سهولت شبکه ای از ارتباطات ، هماهنگی و همراهی ایجاد می کنند، بهترین های اطراف خود را مشخص می کنند و کلاً  دارای نوعی شوخ طبعی خاص خود هستند. این مهارتها را به زندگی خود بیاوریم و تأثیرات معجزه آسای آن را در ارتباطات و اقناع که دو پایۀ اصلی فروش است ، شاهد باشیم.

موفق باشید

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 65 بازدید