عبور از بحران با گفتگو

برگرفته شده از کتاب Conversations Can Save Companies توسط بوریس گراوزبرگ و مایکل سلیند

زمانی که یک کسب و کار با بحران مواجه می شود –  ورشکستگی و یا دست و پنجه نرم کردن با یک رقیب قدرتمند -  لازم است تا بسرعت عمل کند.

این نکته نیز مهم است که رفتار روزمره را فراموش کرده و با افرادی  که کارهای عملیاتی سازمان را انجام می دهند گفتگو کند. در اینجا به چند نکته برای استفاده از گفتگو به منظور هماهنگ کردن فعالیتهای عبور از بحران، اشاره می شود:

  • مستقیم و بدون واسطه با این افراد گفتگو کنید -  صادقانه و واقعگرایانه گفتگو کنید بخصوص زمانی که پای خبرهای بد و موضوعات دشوار به میان می آید.
  • بگذارید گفتگو اتفاق بیفتد – اوقات پر استرس ممکن است باعث شود تا افراد از ابراز مسائل خودداری کنند. بطور تعاملی گفتگو را دامن بزنید و مباحثه را تشویق کنید. ابتدا از کانالهای ارتباطی یکطرفه (نظیر یادداشت دادن ) استفاده کنید و سپس ارتباط را طوری طراحی کنید تا فید بک داشته تا نظرات افراد را دریافت کنید.
  • کاری کنید همه صحبت کنند- همه افراد از هر رده سازمانی را در بحث مشارکت دهید. این تاکتیک به افزایش درگیر شدن آنها به موضوع کمک می کند و بخشهای سازمانی مؤثر در عبور از بحران را تقویت می کند.

مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد – موفق باشید

/ 0 نظر / 10 بازدید