زمانی که کارکنان تان بیشتر از شما می دانند

اشتیاق به کارتان را نشان دادن

زمانی 40 ساعت کار در هفته و 4-5 هفته مرخصی در سال، نشانگر عدم عشق و علاقه کارکنان به کاری بود که بر عهده داشتند اما امروزه مردم 60 الی 80 ساعت در هفته کار می کنند( آمار مربوط به کشور ما نیست) و بدون تردید این علاقمندی به کار بخاطر پرهیز از افسردگی و تبعات بیکاری است. مدیرانی که در مقام رهبری کسب و کار خود تلاش بیشتری می کنند و اشتیاق بیشتری برای کار از خود نشان می دهند، می توانند این تلاش را برای کارکنان خود مقبولتر کنند.

توانمندی ها را تقویت کنید

با کمتر شدن امنیت شغلی و بالا رفتن رقابت جهانی، بدون تردید همه افراد در حال افزایش و به روز کردن قابلیت ها و توانمندی های خود هستند. رهبران بایستی فراتر از مهارتهای مورد نیاز امروز کارکنان بیندیشند. آنها باید به فکر مهارتهای مورد نیاز فردای افراد خود باشند.

برای زمان ارزش قائل شوید

امروزه مردم وقت زیادی ندارند و این بدانمعنی است که وقت نسبت به گذشته ارزشمندتر شده است. رهبرانی که اوقات کارکنان خود را تلف می کنند نبایستی انتظار داشته باشند تا در بین افراد محبوب باشند. رهبرانی که نه موجب افزایش اشتیاق کارکنان می شوند و نه بر توانمندی های آنها می افزایند، چگونه انتظار دارند تا در جایگاه خود موفق باشند؟

شبکه های حرفه ای  و تخصصی تشکیل دهید

امروزه امنیت شغلی حاصل داشتن توانمندی، اشتیاق، و ارتباطات شبکه ای است. رهبرانی که ارتباطات گسترده تخصصی در درون و بیرون سازمان را برای کارکنان خود فراهم می آورند، به یک مزیت رقابتی بزرگ و نیز وفاداری عمیق سازمانی، دسترسی پیدا می کنند. این شبکه تخصصی موجب می شود تا افراد به دانش بیشتری دسترسی پیدا کرده و این دانش را به درون سازمان بیاورند و نهایتاً به توانمندی بیشتر سازمان منجر گردد.

از رشد افراد حمایت کنید

بهترین دانش کارها کسانی هستند که برای چیزی بیشتر از پول کار می کنند. آنها خواستار همکاری و توسعه مهارتها و توانمندی ها یا قابلیت های خود می باشند. مدیری که از کارکنان خود بپرسد "شرکت ما برای رشد و تقویت شما به منظور تحقق اهداف تان چه کاری می تواند بکند؟" ، بدون تردید ده برابر آنچه در این زمینه سرمایه گذاری کند را دریافت خواهد کرد.  

شادی و هدفمندی را ترویج دهید

هیچکس دوست ندارد در محیطی بی هدف، غیر شاد، و فاقد چشم انداز از آینده، به همکاری ادامه بدهد. رهبران بایستی به کارکنان نشان دهند که سازمان چگونه می تواند به افراد در ساختن دنیائی بهتر کمک کند و برای این تلاش و اشتیاق پاداش داده شوند.

مدیریت قشر "دانش کار" دارای ماهیت "چالش" و "پاداش" می باشد. افرادی که در این جایگاه به رهبری یک شرکت و سازمان اشتغال دارند اگر توفیق کارکنان خود را می خواهند، بایستی به چیزی فراتر از کار خیره شوند، آنها بایستی به خود فردی که کار را انجام می دهد متمرکز شوند.

رهبران با قدرشناسی و تشویق فداکاری، تخصیص زمان، و تجربیات کارکنان خود، نه تنها به ساختن آینده حرفه ای این افراد کمک کرده اند بلکه چشم انداز سازمان خود را نیز به زیبائی ترسیم کرده اند.

شماره تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 8 بازدید